Het team

IKC Prinses Julianaschool kent op dit moment 29 personeelsleden (inclusief de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang en de BSO). De meeste collega’s begeleiden een groep, maar er zijn ook collega’s die andere taken hebben zoals bijvoorbeeld de intern begeleider of administratief medewerker. Er zijn collega’s die een fulltime baan hebben, anderen werken parttime. Op onze school proberen we te realiseren dat het aantal leerkrachten per groep niet meer dan twee collega’s zal bedragen. Collega’s die samen een duobaan hebben zijn beiden door u als ouder aanspreekbaar over uw kind.


Scholing medewerkers

Het team werkt gericht aan kwaliteitsverbetering via de principes van een ‘professionele leergemeenschap’, waarvoor een inhoudelijk plan is opgesteld. Wij hebben in ons team medewerkers die specifieke (master)opleidingen hebben gevolgd en gespecialiseerd zijn op het gebied van: gedrag, hoogbegaafdheid, muziek, leerlingenzorg, taal, lezen, beeldende vorming en bewegingsonderwijs. 

Leerkrachten in opleiding en stagiaires

PABO

Gedurende dit schooljaar zijn er bij ons op school enkele stagiaires van Inholland en de Christelijke Hogeschool Ede.


SPW en voortgezet onderwijs

Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk aanwezig. 

Vervanging leerkrachten

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of verlof afwezig is, wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. In de meeste situaties lukt dit ook. In een enkel geval kan een groep verdeeld worden over andere klassen. Onverwacht vrij geven willen we vermijden. Wij zijn steeds op zoek naar invallers voor onze school. Ook onze stichting is blij met invallers voor onze scholen. Bent u of kent u iemand die daarvoor bevoegd en beschikbaar is? Neem dan contact op met onze school of met Stichting H³O.

Vertrouwenspersoon

Op onze school is een vertrouwenspersoon aanwezig. Daarnaast heeft de Stichting H³O een externe vertrouwenspersoon.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon als ze problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie en/of mishandeling. Onderwerpen waar ze niet met iedereen over durven of willen praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk is. De vertrouwenspersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.