PeuterOpvang

Informatie peuteropvang

Tot wel 16 uur speelplezier voor kinderen van 2 en 3 jaar!

  • Extra aandacht voor het vergroten van de woordenschat
  • Doorgaande lijn naar groep 1
  • Gezonde opvang
  • Ouders en opvang vormen een team

De Peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool.

De speelmomenten op IKC Prinses Julianaschool;

  • Maandag van 8.20 tot 12.20 uur.
  • Dinsdag van 08.20 tot 14.20 uur
  • Donderdag 08.20-14.20 uur

Het eerste kwartier is bedoeld om kinderen binnen te brengen afscheid te nemen. Hierna begint het programma dat onder andere bestaat uit: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen of bewegen.

Met regelmaat zijn er ouderochtenden waarop je van harte welkom bent om andere ouders te ontmoeten, met je kind een boek te lezen en een opdracht te maken aan de hand van een thema

De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u hier bekijken.

In ons beleidsplan veiligheid en gezondheid wordt beschreven op welke wijze onze peuteropvang een bijdrage levert aan de veilige leefomgeving en gezonde opvoeding/ontwikkeling van de kinderen.  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is op de locatie aanwezig en inzichtelijk voor ouders.

GEzonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang. Wij zorgen voor een gezond pauzehapje en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Daarnaast sturen wij ouders aan op het verzorgen van een gezonde lunch. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

De peuteropvang zit samen met de basisschool in een pand. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC). De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters zowel in de groepen als buiten op het plein. Ook krijgen zij bewegingslessen in onze eigen gymzaal van de gymleerkracht die ook de lessen verzorgt voor de kinderen in het basisonderwijs. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van jouw kind naar groep 1.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft onze opvang een boek- en speluitleen.

tarieven opvang

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de tarieven in de opvang of vraag vrijblijvend een gesprek aan.

Aanvraag kennismakingsgesprek opvang

Met alle liefde vangen wij jouw zoon of dochter op. Dit kan al voor schooltijd, maar ook er na en natuurlijk tijdens de vakanties. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op; je bent van harte welkom voor een kennismaking en een rondleiding!

Scroll naar boven