Ons IKC

Missie en Visie

Dynamisch, Kansrijk en Betrokken!

Ontwikkeling vanuit het individu, samen verantwoordelijk zijn en in contact staan met elkaar.

Op IKC Prinses Julianaschool is alles er op gericht dat een kind zich kan ontwikkelen. Kinderen kunnen pas goed tot leren komen wanneer zij zich veilig en gezien voelen. Het welbevinden, de sociaal-emotionele ontwikkeling zien wij daarom als basis voor de cognitieve ontwikkeling die nodig is om tot de gewenste resultaten te komen binnen de eigen mogelijkheden en talenten.

Juliana XL

Informatie volgt later..

Team

Op IKC Prinses Julianaschool werken mensen die vanuit een enorme drive werken aan beter onderwijs en een kwalitatief goede opvang. Zij hebben hoge verwachtingen van zichzelf, van elkaar en van de kinderen. Goed onderwijs en kwalitatief goede opvang begint bij een team dat de kennis heeft en werkt vanuit het hart. Communicatie naar de kinderen, naar ouders, maar binnen het team staat erg hoog in het vaandel omdat dit de basis is om elkaar te begrijpen en elkaar verder te kunnen helpen in het werk dat gedaan wordt. Binnen het IKC geldt voor zowel de opvang als het onderwijs dat er gewerkt wordt vanuit eenzelfde visie. Om u een beeld te geven van wie welke taak heeft binnen ons team kunt u een kijkje nemen bij de foto’s waar ook de namen en de werkdagen van de teamleden bij staan.

Social Schools

Social Schools is ons school-ouder communicatieplatform. Wilt u meer weten over Social Schools, klikt dan op de button hieronder.

Edi

Wilt u meer weten over hoe wij op school omgaan met Edi klikt dan op de button!

De vreedzame school

Wilt u meer weten over hoe wij op school omgaan met De Vreedzame School klikt dan op de button!

Raden en Commissie

De inspraak van ouders is op onze school georganiseerd via de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

Scroll naar boven