Missie en visie

Missie

De missie van IKC Prinses Julianaschool heeft de volgende onderwijskundige uitgangspunten;

  • Het team stelt hoge eisen aan de ontwikkeling en resultaten van de leerlingen
  • de leerkrachten zijn sturend in het leerproces van de leerlingen
  • Iedere leerling krijgt de uitdaging om zich maximaal te ontwikkelen
  • Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leerproces
  • Het IKC en ouders werken als partners samen aan de ontwikkeling van de leerling

Bovenstaande vraagt het volgende van de teamleden van IKC prinses Julianaschool:

  • Het team werkt in een professionele cultuur
  • Teamleden tonen zich verantwoordelijk voor het (gegeven) onderwijs en de behaalde resultaten
  • Teamleden ontwikkelen zich voortdurend op de vlakken die nodig zijn om het werk goed te kunnen verrichten
  • Het IKC trekt leerkrachten aan die vanuit een enorme drive werken. Wij gaan uit van de kwaliteiten van kinderen in plaats van te focussen op wat (nog) niet goed gaat.

Visie

Onze visie kan worden samengevat in de woorden;

Dynamisch, Kansrijk en Betrokken!

Dynamisch

Het bruist op IKC Prinses Julianaschool. Alles staat in het teken van ontwikkeling binnen de mogelijkheden van de kinderen. Het gaat hier om de cognitieve ontwikkeling naast het sociaal-emotionele deel dat wij als basis zien om tot leren te kunnen komen. Wij hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en doet een beroep op de betrokkenheid van ouders om deze verwachtingen met elkaar waar te kunnen maken. We kijken, steeds opnieuw, kritisch naar het eigen onderwijs om binnen een flexibele en dynamische omgeving de inzet van talenten en mogelijkheden van kinderen optimaal te kunnen benutten.

Kansrijk

Ontwikkeling biedt kansen. De visie van het IKC is dat iedere leerling zich ontwikkelt binnen de eigen mogelijkheden en deze optimaal kan benutten. Het onderwijs is van en voor leerlingen. Zij kunnen goed aangeven wat zij al beheersen, waar zij moeite mee hebben en wat zij nog willen leren. Betrokkenheid en kansrijk zijn betekent dan ook dat het IKC naar de leerlingen luistert en hen begeleidt naar een plaats binnen het voortgezet onderwijs dat bij hen past om zo kansen te verwerven voor de toekomst. Omdat je op dit moment niet kunt weten voor welke banen de leerlingen opgeleid kunnen worden is het van groot belang dat de leerlingen hun eigen kansen leren zien en dat de leerkracht hierbij in de coaching een sturende rol heeft op het verwerven van tools en vaardigheden.

Betrokken

IKC Prinses Julianaschool staat voor betrokkenheid en verbonden zijn met elkaar. De driehoek van ouders, leerlingen en het IKC is hierin zeer belangrijk. Betrokkenheid kenmerkt zich dan ook in eigenaarschap van alle partijen. Het werken met ‘De Vreedzame School’ is een belangrijke schakel om gericht te zijn op elkaars mogelijkheden en leren leven met elkaar in de schoolomgeving en daarbuiten

Scroll naar boven