Juliana Extra

Bewegend leren

Op IKC Prinses Julianaschool staat bewegen hoog in het vaandel. Omdat wij beschikken over een eigen gymzaal en een vakdocent krijgen alle leerlingen twee keer in de week bewegingsonderwijs. De vakdocent geeft ook een keer per week les aan de kinderen van de BSO na schooltijd. Sinds schooljaar 2023-2024 geven de vakdocent gym en de gedragsspecialist Rots en Watertrainingen en zo vallen bewegingsonderwijs en sociaal emotionele vorming samen. Met regelmaat hebben wij gastdocenten in huis om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten zoals judo, tennis, etc. De vakdocent gym hoort tot het team van IKC Prinses Julianaschool en werkt nauw samen met de groepsleerkrachten waardoor het mogelijk is om ook de basisvaardigheden zoals taal (woordenschat) en rekenen een plaats te laten verwerven binnen de lessen bewegingsonderwijs.

Juliana XL

Bij Juliana XL gaat het vooral om leren leren. Soms gaat dit in de praktijk anders dan gehoopt of is er net even dat steuntje in de rug nodig om tot werken te komen. Iedereen heeft zijn of haar eigen leerstrategie. Om dit te ontdekken kan het helpen als er een extra leerkracht even meekijkt. Bij Juliana XL kan iedere leerling terecht voor ondersteuning op eigen niveau met als doel om in de eigen groep weer verder te kunnen. IKC Prinses Julianaschool gelooft in het benutten van het potentieel van iedere leerling en dat kan bij deze ondersteuning net even extra. Het doel is om zoveel mogelijk verder te komen in de eigen groep en daarom zijn de momenten bij Juliana XL op een dag kort en krachtig, maar kijken we vooral wat iedere leerling individueel nodig heeft. Op andere scholen wordt dit vaak ‘Plus-klas” genoemd. Wij gunnen dit iedere leerling dus of hij/zij nu moeiteloos of moeizaam leert, er wordt vooral gekeken naar wat iedere leerling op dat moment (of voor langere tijd) nodig heeft om tot bloei te komen binnen de eigen mogelijkheden.

muziek

Muzikale vorming doet een beroep op vele ontwikkelgebieden. IKC Prinses Julianaschool is een groot voorstander van een zo breed mogelijk aanbod naast basisvaardigheden. De lessen worden gegeven van de peuters tot en met groep 8. Muziek verbindt mensen en kan binnen alle vakgebieden verweven worden. Zo gaat het leren van nieuwe woorden veel eenvoudiger wanneer ze gezongen worden. De vaardigheden die nodig zijn zien we steeds meer terug in de maatschappelijke wereld van volwassenen. Op IKC Prinses Julianaschool wordt twee dagen per week muziekles gegeven in opbouw van jaren en zelfs gedurende het jaar. Daarnaast is er een dag in de week, na schooltijd, blokfluitles in ons eigen muzieklokaal met de vaste vakdocent muziek.

zwemmen

IKC Prinses Julianaschool werkt nauw samen met de gemeente Dordrecht en is pilotschool voor gratis zwemlessen. iedere vrijdagmiddag staat er een bus klaar om leerlingen en ouders van de groepen 5 en 6 naar het zwembad te brengen voor de lessen. De zwemlessen zijn gratis. De enige voorwaarde is dat een van de ouders meegaat naar de zwemlessen en de verantwoordelijkheid draagt over de zoon of dochter.

Foto & Filmclub

In het kader van talentontwikkeling is er iedere vrijdagmiddag na schooltijd Foto & Filmclub. Op dit moment voor de groepen 7 en 8 met een mogelijke uitbreiding in de loop van het jaar voor de groepen 5 en 6. Bij de Foto & Filmclub gaat het vooral om het kijken naar de wereld en deze vormgeven in een kunst in zowel stilstaand beeld als bewegend.

huiswerkbegeleiding

Omdat huiswerk op het voortgezet onderwijs een belangrijk gegeven is willen we de leerlingen hier op voorbereiden. De leerlingen vanaf groep 6 zijn welkom om de huiswerklessen te volgen. Omdat zij, straks op de middelbare, ook ondersteuning kunnen gebruiken nodigen we ook ouders uit om hier actief aan deel te nemen. De inhoud van de lessen worden aangereikt door de eigen groepsleerkrachten zodat de begeleiding iedere week actueel is bij de lesstof.

inschrijven nieuwe leerling

Graag nodigen we je eerst uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding! Voor het maken van een afspraak kun je met ons contact opnemen via het contactformulier. Liever direct persoonlijk contact of via de mail? Dat kan via 078-8905575 of mailen op prinsesjulianaschool@h3o.nl

Scroll naar boven