Onderwijs

basisonderwijs

Taal, rekenen en (begrijpend) lezen zijn de kernvakken op cognitief gebied. Maar er zijn nog meer ontwikkelgebieden waar we ons in het onderwijs mee bezighouden die een voorwaarde zijn om tot leren te komen. We zijn trots op ons pedagogisch klimaat dat veiligheid biedt voor al onze leerlingen. De verschillende ontwikkelgebieden zoals de motoriek en sociale vaardigheden verweven we volledig in het onderwijsprogramma van de basisvaardigheden.

Schoolgids

Alle praktische zaken over het basisonderwijs staan vermeld in de schoolgids. En niet alleen over de kernvakken, maar ook over het onderwijs rondom de kernvakken muziek, bewegingsonderwijs en creatieve vorming. Daarnaast ook informatie over hoe ziek te melden, welke ouderapp we gebruiken en bijvoorbeeld de regels over mobiel telefoongebruik van de leerlingen.

basisonderwijs ikc de horizon

Juliana Extra

IKC Prinses Julianaschool staat voor een stevige basis aan basisvaardigheden zodat er ook ruimte is voor brede talentontwikkeling. In schooljaar 2023-2024 starten wij met Rots & Watertraining, dit wordt gegeven door de vakdocent bewegingsonderwijs en de gedragsspecialist in onze eigen gymzaal. Daarnaast is er muzikale vorming door een eigen vakdocent in het muzieklokaal binnen het gebouw. Huiswerkbegeleiding na schooltijd voor de bovenbouw onder leiding van een externe, inzet en extra begeleiding vanuit Juliana XL voor leerlingen die moeizaam of moeiteloos kunnen leren en daarnaast nog culturele excursies zoals het Rijksmuseum en andere musea die aansluiten bij de lesstof.

De vreedzame school

Voor een compleet aanbod rondom burgerschapsvorming en sociaal emotionele vorming werkt IKC Prinses Julianaschool met de methode De Vreedzame School. De lessen vanuit deze methode worden wekelijks gegeven door de eigen groepsleerkrachten. Daarnaast zijn er gedurende het jaar lessen rondom de actuele thema’s die op dat moment spelen in de maatschappij of in het leven van de leerlingen.

edi

Expliciete Directe Instructie is werken met een model waarbij de groepsleerkracht start met het geven van klassikale instructie, op een interactieve manier zodat bij de instructiemomenten van alle leerlingen een actieve houding wordt gezien. De vervolgactiviteiten stemt de leerkracht af op de behoeften van de leerlingen. Op IKC Prinses Julianaschool wordt vanaf groep 1 tot en met groep 8 op een zelfde manier gewerkt binnen de kernvakken.

Schooltijden

We hebben verschillende schooltijden voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8.

Inschrijven

Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Scroll naar boven