Peuteropvang

Wij bieden uw peuter een veilige en rijke leeromgeving aan. Uw kind ontdekt en leert. We vinden het belangrijk om uw peuter tijdens de speeltijd actief te begeleiden en te stimuleren in zijn ontwikkeling.


De peuteropvang en de basisschool delen een gezamenlijke passie en vormen samen een hecht team. Door te profiteren van elkaars deskundigheid is de doorgaande ontwikkelingslijn gewaarborgd. Dit is een belangrijk voordeel in het belang van uw kind. 


De GGD heeft de voorzieningen voor peuteropvang geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken. 


GGD-rapport peuteropvang

Een dag op de peuteropvang

De peuters spelen 2½ uur per dagdeel. Het eerste kwartier is bedoeld om de kinderen binnen te brengen en even te laten wennen, daarna begint het programma. Elk onderdeel van het programma duurt ongeveer een kwartier, natuurlijk wordt hier rekening gehouden met de spanningsboog van peuters.

Ontwikkelingsgebieden

Op de peuteropvang komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele vaardigheden, zoals het veilig voelen in een groep en het samen spelen. Daarnaast komt de motorische en creatieve ontwikkeling veelvuldig aan bod door de activiteiten die worden aangeboden. Samen gymmen in de gymzaal, lekker buitenspelen, fijn knutselen of gezellig samen zingen. Ook komen de peuters voor het eerst in aanraking met taal, rekenen en meten. Wat is groot en wat is klein, hoeveel peuters zijn er vandaag?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoed dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor een traject van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit betekent dat een kind 4 dagdelen per week gebruik mag maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters en kleuters beter voor te bereiden op de basisschool. Hoe eerder ermee begonnen wordt, hoe groter het positieve effect.

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang? Direct inschrijven kan via deze link naar Kindplanner.

Of wilt u eerst vrijblijvend een keer komen kijken? Neem dan contact met ons op. 

Tarieven en informatie

U vindt de tarieven van de (peuter)opvang en meer informatie op de website van Stichting H³O.


Naar tarieven en meer informatie →