Peuteropvang

Op Peuteropvang Prinses Julianaschool is voor kinderen van 2 en 3 jaar veel te beleven. Met veel plezier komen peuters meerdere dagdelen per week bij ons om spelenderwijs te leren en ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen aan de hand van prikkelende activiteiten.

Welkom op Peuteropvang Prinses Julianaschool, waar we: - Veel nieuwe woorden leren; - Gezonde opvang met peutergym bieden; - Een soepele doorgaande lijn naar groep 1 van de basisschool hebben; - Een spel- en boekuitleen hebben.

Peuteropvang Prinses Julianaschool:
"WAAR KINDEREN
LEREN SPELEN & SPELEND LEREN..."

Wij bieden:

Gezonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang. Wij zorgen voor gezond eten en drinken, zo krijgen de kinderen water aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O ‘Beweegdiploma’. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Optimale voorbereiding op de basisschool

Al onze opvanglocaties zijn gevestigd in een basisschool. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC) waarbij opvang en onderwijs onder één dak zit. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

Opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

Hoe ziet de speeltijd eruit?

Het eerste kwartier is bedoeld om kinderen binnen te brengen en afscheid te nemen. (Vanwege de coronamaatregelen hebben we dit helaas tijdelijk aan moeten passen.)

Hierna begint het programma dat onder andere bestaat uit: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen, muziek maken of bewegen. Al spelend leren de peuters veel nieuwe vaardigheden.

Maandag 08.30-12.30 uur Dinsdag 08.30-14.30 uur Donderdag 08.30-14.30 uur Op dinsdagmiddag hebben we peutergym in de gymzaal.

Mirjam Wiersma (pedagogisch coach):
"We vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen bij ons. Pas wanneer ze zich vrij voelen en vertrouwen hebben, durven ze nieuwsgierig te zijn en komen ze maximaal tot ontwikkeling..."

Voorschoolse educatie (VE)

Indicatie 16 uur spelen

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een achterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat kinderen 16 uur per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters goed voor te bereiden op de basisschool. 

Van peuter...

naar kleuter...

Onze peuteropvang en de basisschool werken veel samen. De meester en juffen overleggen vaak. De peuters en kleuters spelen elke week een moment samen buiten en we openen een thema met elkaar. Dit doen we om de overgang voor uw kind zo makkelijk mogelijk te maken.

Peuters en kleuters werken met een aantal dezelfde methodes en rituelen. Op deze manier is de overgang straks minder groot. Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is, mag het elke week even meespelen in de nieuwe klas. Zo zijn de kinderen, de nieuwe leerkracht en het lokaal vertrouwd en gaat het wennen rustig aan. De overdracht van de peuteropvang naar de basisschool is samen met u, de juf van de peuters en de leerkracht van groep 1. Zo weten we zeker dat er geen informatie verloren gaat en kunnen we alles goed afronden en overdragen.

GGD rapporten

De GGD heeft de voorzieningen voor peuteropvang geïnspecteerd.

Bekijk de rapporten via deze link.

Afspraak maken

Heeft u nog vragen of wil u eerst kennismaken en sfeer proeven? Van harte welkom!

We maken graag tijd voor u.

Tarieven en info

U vindt de tarieven van de (peuter)opvang op de website van Stichting H³O.

Via onderstaande link komt u op de juiste pagina.