Opvang: VSO / BSO

Op 4-jarige leeftijd gaan kinderen naar de basisschool, waar ze tot hun 12e gebruik kunnen maken van voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) en vakantie BSO. Voor onze opvang kunt u via Kindplanner uw kind direct inschrijven.

Voor tarieven en meer informatie kunt u terecht op de website van onze Stichting.

De GGD heeft de locaties voor BSO geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande linkje bekijken. GGD-inspectierapporten van BSO-locatie