Ouders en de school

IKC Prinses Julianaschool heeft ook een Ouderraad genaamd H³Ouder (OR).-

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status.-

In de eerste maand na de zomervakantie is er een informatieochtend.-

Er zijn twee vaste momenten per jaar voor een oudergesprek.

Samenwerking tussen school en thuis is van groot belang.

Op onze school maken we gebruik van Schoudercom.