Organisatie van ons onderwijs

Scroll naar beneden en kom meer te weten over:

  1. Stichting H³O
  2. Integraal Kind Centrum (IKC)
  3. Peuteropvang
  4. Voorschoolse opvang
  5. Buitenschoolse opvang
  6. Vakantieopvang

Stichting H³O

IKC Prinses Julianaschool maakt deel uit van de Stichting H³O, een christelijke onderwijsstichting te Dordrecht. Stichting H³O vertegenwoordigt 16 peuteropvang-locaties, BSO’s, 10 basisscholen, een SBO en 3 middelbare scholen. 

De stichting ondersteunt de locaties om kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 goede opvang en goed onderwijs te bieden en met deskundige zorg en aandacht te begeleiden bij een maximale en persoonlijke ontplooiing.

 
Op de website van de stichting leest u meer over Stichting H³O, waaronder het beleidsplan, de medewerkers en contactgegevens. 

Integraal Kindcentrum

Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, peuteropvang en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Als ouder heeft u bij ons te maken met één ‘loket’ voor alle diensten: het Integraal Kindcentrum.


Vakantieweken en vrije dagen worden door de school aan onze eigen BSO Prinses Julianaschool doorgegeven. Indien u hiervan gebruik wilt maken moet u dit zelf doorgeven. Opvang tijdens deze dagen wordt in rekening gebracht, behalve voor studiedagen van IKC Prinses Julianaschool.

Peuteropvang

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er veel te beleven, te spelen en te leren bij onze peuteropvang. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters goed toegerust voor een soepele overgang naar de kleutergroep.

Voorschoolse opvang (VSO)

De voorschoolse opvang is van maandag t/m vrijdag geopend vanaf 07.30 uur. Er is tijd voor ontspanning, een spelletje of wat lezen. De opvang van IKC Prinses Julianaschool vindt plaats in de ruimte van de Peuteropvang. De voorschoolse opvang kan al dan niet gecombineerd worden met buitenschoolse opvang.


Meer informatie over de opvang leest u ook op de website van de Stichting.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang wordt geleid door ervaren pedagogisch medewerksters. IKC Prinses Julianaschool biedt deze opvang vijf dagen per week aan. Wilt u voor uw kind gebruik maken van buitenschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met de centrale administratie van Stichting H³O via 078-8905000. 


Meer informatie over de opvang leest u ook op de website van de Stichting

Vakantieopvang

Mocht u tijdens de schoolvakanties slechts incidenteel behoefte hebben aan opvang van uw kind, dan kunt u gebruik maken van vakantieopvang. Al deze opvangmogelijkheden komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst. Voor informatie of advies kunt u bellen naar Stichting H³O, telefoonnummer 078-8905000.


Meer informatie over de opvang leest u ook op de website van de Stichting.