Inhoud

Contact

Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan. U bent altijd welkom.---- --- ----

Missie/Visie

Missie, visie, kernwoorden en hoe wij zorgen voor een veilige leeromgeving.

De school

Algemeen, locatie, identiteit, groepsindeling en schooltijden.


Zorg

Wet passend onderwijs

Een school moet elk kind een passende onderwijsplek aanbieden.

Opvang en onderwijs

IKC

Onderwijs en opvang onder één dak.


Ouders

Over de ouderbijdrage, OR, MR en onze communicatie met ouders.

-

Het Team

Dit zijn onze mensen - Betrokken, enthousiaste medewerkers waar we trots op zijn!

Werkwijze

Wat zijn onze kerndoelen? Welke vakken worden er op school gegeven?


Praktisch

Informatie over zaken als feesten en activiteiten, schoolfoto's, verzuim etc.

-

Resultaten

De onderwijskwaliteit, het leerlingvolgsysteem en de begeleiding naar het VO.

Adressen

Namen en adressen van contactpersonen en instanties.

Overzicht H³O scholen

Bekijk op de kaart van Dordrecht waar u de andere schoollocaties kunt vinden.