Contactpersonen en namen en/of adressen van instanties

Directie

Mw. Heleen Bonninga-van den Hil

Intern begeleider (IB)

Mw. Daniëlle van Welie-Geneugelijk

Onderwijsassistent

Dhr. Jeffery Heijstek

Mw. Jenny Reehorst-Pijpers

Leerkracht Juliana XL en Interventie

Dhr. Jaap van den Hoek

Vertrouwenspersoon

Mw. Daniëlle Fiege

Extern vertrouwenspersoon

Mw. M.E. van Vliet

Postbus 256

3300 AG Dordrecht

Telefoon: 078-6351243

Peuteropvang

Mw. Anja Dekker-Stam

Mw. Esra Bozkurt

Mw. Anna Oerlemans-Barth

Mw. Sharretti Rosa

Buitenschoolse Opvang

Mw. Antoinette Teuteberg

Mw. Sharretti Rosa

Mw. Esra Bozkurt

Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding

Mw. Paula Veenstra

Dhr. B. van de Griend


Oudergeleding

Mw. Mathanja Bernhards

Mw. Adalet Orhan

Voortgezet Onderwijs

Insula College
Locatie Halmaheiraplein
Halmaheiraplein 5
3312 GH Dordrecht
Telefoon: 078-8905400

Locatie Koningstraat
Koningstraat 294
3319 PH Dordrecht
telefoon: 078-8905200

Locatie Leerpark
Leerparkpromenade 300
3312 KW Dordrecht
Telefoon: 078-6184188

Ouder-kind coach

Mw. Judith de Feijter
Telefoon: 06-13968628
judith.defeijter@swtdordrecht.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Telefoon: 0900-1113111

Landelijke klachtencommissie onderwijs

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-2809590

Management team (MT)

Mw. Petra Bijlsma-Apon (coördinator onderbouw)

Mw. Bianca Waarde (coördinator bovenbouw)

Pedagogisch coach kinderopvang

Mw. Mirjam Wiersma-Ouwerkerk

Gedragsspecialist

Mw. Irene Ploeg-van Ballegooijen

Administratie

Mw. Astrid van Dijk-Bakker

Conciërge

Dhr. Erik Flach

Leerkrachten

Groepsleerkracht

Mw. Marij van Bezooijen

Mw. Petra Bijlsma-Apon

Mw. Ilse den Dekker

Mw. Daniëlle Fiege

Dhr. Bert van de Griend

Dhr. Jaap van den Hoek

Mw. Wendy Kornet-Helsemans

Dhr. Pim de Lange

Mw. Irene Ploeg-van Ballegooijen

Mw. Lisa Teekens

Mw. Paula Veenstra

Mw. Sandra Vos

Mw. Bianca Waarde

Dhr. Willem Westerkamp


Vakleerkracht gym

Mw. Ingrid Bakker

Leerkracht NT-2

Mw. Nazan Öztürk-Mert


Leerkracht taalklas

Mw. Mariëtte Overkamp

Stichting H³O

Postbus 151

3300 AD Dordrecht


Kolfstraat 120

3311 XL Dordrecht

Telefoon: 078-8905000

E-mail: secretariaat@h3o.nl

Website: www.h3o.nl

Voorzitter van bestuur: Dhr. J. Ramaker

Voorzitter van de raad van toezicht:

Dhr. Ir. R.A. van der Wal

Inspectie van het onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Telefoon: 1400 (informatie Rijksoverheid)

www.onderwijsinspectie.nl

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Telefoon: 078-7708090

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht

Museumstraat 67

3311 XP Dordrecht

Telefoon: 078-8905017