Basisonderwijs

Dynamisch, Kansrijk & Betrokken...

Ontwikkeling vanuit het individu, samen verantwoordelijk zijn en in contact staan met de omgeving. Op IKC Prinses Julianaschool is alles er op gericht dat uw kind zich kan ontwikkelen binnen zijn eigenheid. Cognitief en sociaal-emotioneel. Sociaal-emotionele ontwikkeling vormt bij ons de basis voor het verwerven van alle kennis. Wij beloven een veilige (leer)omgeving waar uw kind tot leren komt en zich kan ontplooien als mens.

Identiteit

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen.

Schoolgids

Wilt u weten hoe groot de school is? Hoe ons onderwijs er uit ziet en welke faciliteiten we bieden? In de schoolgids leest u alles over ons basisonderwijs.

Naar de schoolgids